Ochrona osiedla mieszkaniowego – jak zminimalizować koszty?

Aktualności 12 grudnia, 2022

Ochrona osiedla mieszkaniowego – jak zminimalizować koszty?

Nowoczesne osiedla mieszkaniowe wymagają efektywnej ochrony posesji przed wtargnięciem osób nieuprawnionych. Niestety, pogodzenie kwestii bezpieczeństwa z rachunkiem ekonomicznym nie zawsze okazuje się łatwym zadaniem. Obecność pracowników ochrony generuje znaczne koszty dla wspólnoty mieszkaniowej, które widać w comiesięcznym czynszu. Jak zatem znaleźć złoty środek w tym aspekcie? Czy istnieje sposób na minimalizację kwot pochłanianych przez system ochrony bez jednoczesnej rezygnacji z wysokiego poziomu bezpieczeństwa?

zdalna ochrona osiedla mieszkaniowego

Zdalna agencja ochrony osób i mienia – sposób na cięcie kosztów

Ochrona osiedla mieszkaniowego musi przebiegać w sposób ciągły, obejmujący swoim zasięgiem cały teren wspólnoty. Obecność stacjonarnej ochrony fizycznej generuje problemy z tytułu zatrudnienia kilkunastu pełnoetatowych pracowników, zapewnienia im zaplecza socjalnego, oraz przeszkolenia z wymogów konkretnego stanowiska. Tradycyjna agencja ochrony osób i mienia słono policzy wszelkie rozszerzenia obowiązków, np. o administrowanie systemem monitoringu. Dzisiaj zaprezentujemy alternatywne rozwiązanie, sprawdzone na wielu osiedlach w Polsce.

Zdalny dozór wizyjny jest innowacyjną koncepcją, dzięki której ochrona osiedla mieszkaniowego nabiera zupełnie innego wymiaru. Doświadczenia zarządców osiedli zbudowanych na terenie największych miast dowodzą zalet tego rozwiązania. Monitoring zdalny ułatwia cięcie kosztów, zachowując zarazem najwyższy poziom bezpieczeństwa. Zabezpieczenie terenu zewnętrznego wcale nie musi się wiązać ze stałą obecnością pracowników ochrony. Koncentracja osoby fizycznej pilnującej obiektu znacznie spada w godzinach nocnych. Znaczna ilość spraw organizacyjnych w ciągu dnia (np. otwieranie bram, rejestrowanie pojazdów gości) osłabia możliwości patrolowania obszaru w newralgicznych porach, kiedy wielu mieszkańców pozostaje w pracy.

Monitoring zdalny wspierany algorytmami sztucznej inteligencji gwarantuje efektywną pracę 24/7 za frakcję kosztów, jakie należałoby wyłożyć na fizyczną ochronę obiektu. Co więcej, zdalna ochrona osiedla mieszkaniowego automatycznie wykrywa wszelkie nieprawidłowości i informuje o nich odpowiednie instytucje. Pojawienie się nieuprawnionych osób lub pojazdów na terenie posesji wspólnotowej nigdy nie pozostanie niezauważone. System wczesnego alarmowania zdusi w zarodku próby kradzieży mienia. Pieczę nad systemem monitoringu sprawuje wykwalifikowany specjalista, podejmujący działania adekwatne do sytuacji i komunikatów napływających z systemu.

Monitoring zdalny a ochrona osiedla mieszkaniowego

Zdalna ochrona osiedla mieszkaniowego zapewnia natychmiastową reakcję operatora kamer na wszelkie podejrzane wydarzenia. Operatorzy zdalnego monitoringu mają do dyspozycji pełną gamę środków, będących reakcją na ocenę zaistniałej sytuacji. Pracownik obsługujący zdalny monitoring może sterować sygnalizacją alarmową, prowadzić komunikację audiowizualną z obiektem, a także wzywać lokalny patrol interwencyjny lub policję. Ochrona osiedla mieszkaniowego w formie zdalnego dozoru wizyjnego to doskonały sposób optymalizacji kosztów, przy jednoczesnym zwiększeniu skuteczności procedur bezpieczeństwa.